Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra)

Hanefi Mezhebine Atılan Bir İftira…!

 

Ömürlerini ulemaya, iftiralar atarak geçirmiş zavallılar…!

Hanefi alimlerinin kitaplarında yakaladıkları bir ibareye leş kargası gibi didinen bu cehalet ordusu bu sefer de İmam-ı Azam’ın ve Hanefi mezhebi alimlerinin kitaplarında geçen bir ibareyi yanlış anlayıp bu zatlara iftira atıyorlar.

Hanefi âlimlerinden, Şeyhülislam Muhammed bin Abdullah Et-Timurtaşi zinayı şöyle tanımlar:

“İslâmî hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin, kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki diri bir kadına, İslâm ülkesinde nikâh akdine veya cariyelik gibi haklı bir nedene dayanmaksızın önden cinsel temasda bulunmasıdır.”

Bu ibarede İslam ülkesinde diye bir kayıt bulunduğu için kalkıp: “İmam-ı Azam’a göre dar-ul harpte zina serbesttir” diyorlar. Sonra kendini beğenmiş bir müslüman da çıkıyor: “Bu mezhepler dini bu kadar mı bozacaklardı” gibi saçma sapan sözler sarfediyorlar.

Bu konuyu anlamayanlar nasıl olur da böylesi şerefli büzürgana dil uzatabiliyor anlamış değilim.

İmam-ı Azam’a her defasında saldırıp onun gibi zatları itibarsızlaştırmak istiyorlar. Amaçları o koltuğa kendilerini oturtmaktır. Fakat bu, kafalarından çok kasıkları çalışan reziller o makama layık olmadıkları gibi o makama geçmeye çalışırken leş kargaları gibi o makamdan makamın sahibine saldırıp dururlar.

Konuya Kısaca Açıklık Getirip Bitirmek İstiyorum

Bu tür durumlar sinirlerimizin gerildiği ve damarlarımızın kabardığı zor anlardır. Çünkü bize bu dini ter temiz getiren ve bize bu kadar çok iyiliği dokunan, Allah Teâlâ’nın dinine en çok yarar ve faydası olan zatlara yapılan bir hakaret bizi rahatsız etmiyorsa o zaman bizler nankör ve vefasızlık etmiş oluruz. O yüzden kısaca bir açıklama yapıp konuyu bitirelim.

Zina’nın tarifi yapılırken aslında zina haddinin uygulanmasına yönelik yapılmış bir tariftir. Dar-ul İslam’da yapılırsa o zaman İslam devleti halifesi o kişiye had uygulayabilir fakat dar-ul harpte zina yapmış ise o zaman İslâm Devleti Halifesinin dârul harp veya dârul baği (âsiler ülkesi) üzerinde velâyet yetkisi yoktur. Yani orada hadleri uygulamaya gücü yetmez.

Yoksa dar-ul harpte zina işlemek caizdir anlamına gelmiyor.!!!

Bir başka açıklama da değerli âlim, Nakşibendi Şeyhlerinden Mevlana Halid-i Bağdadi’nin (kuddise sirruh) halifesi İbn-i Abidin’in “Redd-ul Muhtar” adlı eserinden ve Haskefi’den (rahimehullah) getirelim. İkisinin ortak söyledikleri sözlerin mefhumu şöyledir.

“Hükümlerle mükellef olmak, onlar hakkında bilgi sahibi olmanın feridir. Bilgisizliğindne ötürü had uygulanmayanın bilgisizliği kendisinde cehalet alameti zahir olunca belli olur. O da kendisi gibi cahil zinanın haramlığını bilmeyen cuhela bir kavim arasında büyümüş ise ve ya zinanın mubahlığına inanan bir kavim arasında yetişmiş olmasıyla bilinir. Dar-ul İslam’da yetişen bir kişi böyle değildir. Bu kişi bilmemekle özürlü kabul edilmez.! ve ya zinanın haramlığına inanan fakat başka bir dine mensup olan bir dar-ul harpta yaşayan sonra dar-ul İslam’a gelip zina yapan kişi de mazur kabul edilmez.”

İbn-i Abidin’de geçen ibarelerAdsız.pngAdsız.png

Alimlerin söylediklerini alıp üzerinden rant yapanlar o zatların hakkına girdiklerini ve geri dönüşü neredeyse mümkün olmayan haramlara bulaşmış oluyorlar.

Alimlerden birisi varsayalım böyle bir söz söyledi açıklamasını okumadan kitap ve sünnete muhalif konuştu mu diyeceksin ?

Aslında böyle yapmak kitap ve sünnete muhalefet etmek demektir. Çünkü kitap ve sünnet zan ile hareket etmekten bizi alıkoyar.

Belki biraz sert bir yazı oldu ama kızmak diye bir nimet de boşa verilmedi bize yeri geldi mi kullanmak lazım.

Rabbim bize hakkı hak gösterip intisap etmek ile batılı da batıl gösterip ictinap etmek ile rızıklandırsın.

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Muhammed Emin El-Hakkari

Categories: güncel, Kuraniyyun Fitnesi, Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra), Tahrifler

O(Ebu Hanife) kendi zamaninda insanlarin en alim olanidir

El Hallal>El Hairi>El Nehai>Ismail bin Muhammed el Farisi>Mekki bin Ibrahim Ebu Hanifenin ismini zikretti ve dedi:”O(Ebu Hanife) kendi zamaninda insanlarin en alim olanidir”(Tarihi Bagdad cilt 15 sayfa 473)

Tahric:

Ali Ebu Muhammed El Hallal(352-439 H):-Sika-(Tarihi Bagdad,cilt 8 sayfa 454)
Ali Bin Amr ibn Sehl Ebu Huseyn el Hairi(292-380 H)-sika-(Tarihi Bagdat cilt 13 sayfa 470)
Ali Bin Muhammed bin el- Huseyn Ebul Kasim el Nehai(v 324 H)-Ibn Kas gibide bilinir-Darakutninin ve Ibni Sahinin seyhidir-Sika-(Tarihi Bagdat cilt 13 sayfa 450)
Ismail Ibn Muhammed Ibn Ebu Kesir Ebu Yakup El Farisi(v.282)-Darakutniye gore saduk ve sikadir(Tarihi Bagdat cilt 7 sayfa 271-272)
Mekki Bin Ibrahim ibn Besir el Temimi(126-215 H)-Kutubi sittenin ravisidir.El Darakutni,Ibni Sad,El Icli,Mesleme,El Halil ve Ahmed Ibn Hanbel dedi ki,Sikadir(Tehzip el Tehzip,cilt 10 sayfa 293-295)

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , ,

İMAM AZAM(R.A) MÜDAFAASI:”İMAMİ EZVAİ(R.A) İMAMİ AZAMİN(R.A) VEFAT HABERİNE SEVİNDİMİ”..!?

Bu başlık altında tabiinin büyük âlimlerinden Evzaî’ye, Ebû Hanîfe’nin ölüm haberi geldiğinde ne söylediği ile ilgili rivayeti ele alacağız.
İbn Rızk> İbn Selâm> Hasan b. Ali>Ebû Tevbe > Seleme İbn Külsüm. “Ebû Hanîfe’nin ölüm haberi Evzaî’ye geldiğinde, ‘elhamdülillah, o, İslamı adım adım tahrip ediyordu’, dedi.”(Hatîb, Tarih Bağdat, cilt 13, sayfa 398.)

SENEDİN İNCELENMESİ:
.
Senetteki İbn Rızk, hicri 412 yılında vefat etmiştir. İbn Selâm’ın ismi Ahmed b. Cafer’dir. Hicri 278 ile 365 yılları arasında yaşamıştır. Hatîb el-Bağdâdî, kendisinden kitabında hadis uyduran bir yalancı olarak bahsetmektedir.(Hatip,Tarihi Bağdat,cilt 4,sayfa 59)
Ebbâr’ın ismi, Ahmed b. Ali’dir. İbn Hazm, Ebbâr hakkında meçhuldür ifadesini kullanmıştır.(İbn Hacer, Lisânü’l-Mizân , cilt 1, sayfa 231.)
Seleme b. Külsüm ile ilgili olarak Darekutnî, “yanılması çok” demiştir.(Darekutnî, el-Ilel,sayfa 23; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, cilt 4,sayfa 136.)

Rivayetimiz senet açısından kabul edilebilecek durumda değildir. Çünkü senet içerisinde hadis uyduran, çok yanılan ve meçhul olan raviler bulunmaktadır. Buradan hareketle, Ebû Hanîfe’nin vefatı üzerine Evzai’nin söylediği iddia edilen ifadelerin sahih bir dayanağının olmadığını söyleyebiliriz. Evzai, Şam’ın fakihidir. Ebû Hanîfe ile aynı yıllarda biri Şam’da, diğeri Kufe’de yaşamışlardır. Birbirleriyle karşılaşılıncaya kadar Evzaî, Ebû Hanîfe hakkında menfi düşüncelere sahiptir. İki büyük âlim, Mekke’de karşılaşmışlardır.
İbnü’l-Mübârek’in söylediği bazı meseleleri müzakere ettiler. Ebû Hanîfe, bu meseleler hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Ayrıldıktan sonra Evzaî, Abdullah b. Mübârek’e (181/803), “doğrusu ben bu zatın ilminin çokluğuna, aklının üstünlüğüne hayran kaldım. Ona gıpta ettim. Allah’tan af dilerim, ben onun hakkında yanılıyormuşum. Sen ondan ayrılma. O, benim duyduklarımdan çok farklı demiştir.(el-Heytemi, İbn Hacer, Hayrâtü’l-Hısân, s.33)

Buradan, Evzaî’nin görüşme öncesi hayatında imam hakkında farklı düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Daha önceki düşünceleri ve söyledikleri hakkında Allah’tan af diliyor. Bu kişinin, Ebû Hanîfe’nin vefat haberini duyduğunda rivayetimizde geçen ifadelerini kullanması mümkün değildir. Aktarmış olduğumuz rivayetin hem senet, hem de metin açısından kabul edilemeyeceğini göstermektedir.

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İMAM ŞAFİİNİN(R.A) İMAM EBU HANİFENİN(R.A) ÖĞRENCİSİ İMAM MUHAMMED BİN EL HASAN(R.A) HAKKINDA GÖRÜŞLER

Bu Gün İmam Hatip el Bağdadinin(r.a) “Tarihi Bağdad” isimli kitabinda bulunan zayif hadislerle İmami Azama(r.a) saldiran zihniyyete sahih kaynak üzerinden cevap veriyoruz.Gördüğünüz resim İmam Hatip El Bağdadinin “Tarihi Bağdat” isimli kitabinin 2-ci ciltinin 567-ci sayfasidir ve bu sayfada Imami Azamin(r.a) fıkıhta öğrencisi olan İmami Muhammed(r.a) hakkında şu sözler

geçmekte:

حدثني الحسن بن محمد الخلال قال أنبأنا على بن عمرو الجريري ان على بن محمد النخعي حدثهم قال نا احمد بن حماد بن سفيان قال سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول امن الناس على في الفقة محمد بن الحسن

“El Hasan Muhammed bin Hallal bana nakletdi ki,Ali bin Amr El Hariri bildirdi ,Ali bin Muhammed El Nahai onlara nakletdi ,Ahmed İbn Süfyan bizlere nakletdi:”El Muzanini şöyle derken duydum:Ben Duydum kİ,El Şafi diyordu:”Bana Göre Fıkıhta insanlarin en talihlisi(güveniliri) Muhammed bin El Hasandir”

RAVİLERİN SIHHATİ:

1) El-Hasan ibn Muhammed ibn el-Hasan ibn ‘Ali Ebu Muhammed el-hallal -Sikadir(güvemilirdir)

Kaynak: Tarihi Bağdad cilt 8, sayfa no: 454

2) ‘Ali ibn ‘Amr ibn Sahl Ebu l-Huseyn el-Hariri -El Atikiye göre Sikadir(güvenilirdir)

Kaynak: Tarihi Bağdad cilt 13, sayfa no: 470

3) Ali ibn Muhammed ibn el-Huseyn Ebul-Kasim el-Naha‘i “Ibn Kas” gibi bilinir (d. 324) El Hatibe göre Sikadir(güvenilirdir)

Kaynak: Tarihi Bagdad cilt 13, sayfa no:540

4) Ahmed ibn Hammad ibn Sufyan (d. 297)El Hatibe göre Sikadir(güvenilirdir)

Kaynak: Misbah el-Arib cilt 1, sayfa no: 86

İmam Muhammedin(r.a) bu kadar talihli olmasinin nedeni Fıkıhta İmami Azama(r.a) talebe olmasindan başka neyle izah edilebilir ki???

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

İMAM EBU HANİFENİN(R.A) RÜYASİ…!


İmam Ebu Hanifenin(r.a) hadis ilmine verdiği katkiyi bu ruyasi ne güzel anlatmaktadir.Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” isimli kitabinin 6-ci ciltinin 398-ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

شعيب بن أيوب الصريفيني، حدثنا أبويحيى الحماني، سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة، فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول

الله صلى الله عليه وسلم

Şuayb İbni Eyyub El Serifini dedi,Ebu Yahya El Himmani bize nakletdi ki:”Ebu Hanifenin şöyle dediğini duydum:”Gördüğüm bir rüya beni çok korkuttu.Gördüm ki,Peygamberin(s.a.s) mezarini kaziyorum”.Ben Basraya geldim ve bir adami bu hakkta Muhammed bin Şirine sormasi için görevlendirdim.O dedi ki:”Bu adam Peygamberin(s.a.s) hadislerini ortaya çikaracak”

Ayni zamanda bu rivayet şu kitaplarda da geçmektedir:

Imam Mizzi “Tehzibul Kemal” cilt 29 sayfa 427

Imam Nevevi “Tahzib ul Esma” sayfa 377 nakil no:771

Imam Zehebi “Menakib El Imam Ebu Hanife liz-Zehebi” sayfa 36

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İMAM EBU HANİFENİN(R.A) HAYRETVERİCİ İBADET AŞKİ…!


Sevgili kardeşlerimiz,Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” isimli kitabinin 6-ci ciltinin 399-cu sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

وعن أسد بن عمرو، أن أبا حنيفة، رحمه الله، صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة.

“Esed bin Amr nakletdi ki:”Ebu Hanife(rahimahullahi aleyh) 40 yil boyunca Yatsi ve sabah namazini bir abdestle kildi (yatsi namazinin abdestiyle sabah namazini kildi)”

40 yil boyunca tüm geceleri yapilan ibadet.İşte İmamlarin İmami Ebu Hanifenin(r.a) ibadet aşki…

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imam Ebu hanife(ra) namazı!


Sevgili kardeşlerimiz,Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” isimli kitabinin 6-ci ciltinin 401-ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة.

“Masr bin Kadam dedi ki:”Ben Ebu Hanifenin Kurani bir rekatta hatmettiğini gördüm”

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Imam Azam Ebu Hanifeyi(ra) sevmek!


Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” 6-ci ciltinin 401 ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة

“Ebu Muaviyye El Zarir diyor ki:”Ebu Hanifeyi Sevmek Sünnetdendir””

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Imam Azam(ra) bilgisi!

Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” isimli kitabin 6-ci ciltinin 403-cü sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الامام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه، لرجح عليهم

Ali bin Asim dedi ki:”Eğer İmam Ebu Hanifenin Bilgisi kendi zamanindaki insanlarin bilgisiyle tartilsaydi,onun bilgisi aşardi(ağir gelirdi)”

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Ibni el Mübarek(ra) Imam Azam Ebu Hanife(ra) hakkında!


Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem En Nubela” isimli kitabinin 6-ci ciltinin 403-cü sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس

“İbni El Mübarek dedi ki:”Ebu Hanife insanlar arasinda en fakih olanidir”

Ayni zamanda bu rivayet Imam Hacer el-Askalaninin(r.a) “Tehzib ut Tehzib” adli kitabinin, cilt No.10, sayfa No. 401-de geçmektedir.

Categories: Ebu Hanife(r.a.), Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.