Posts Tagged With: ebu hanife mudafaasi

O(Ebu Hanife) kendi zamaninda insanlarin en alim olanidir

El Hallal>El Hairi>El Nehai>Ismail bin Muhammed el Farisi>Mekki bin Ibrahim Ebu Hanifenin ismini zikretti ve dedi:”O(Ebu Hanife) kendi zamaninda insanlarin en alim olanidir”(Tarihi Bagdad cilt 15 sayfa 473)

Tahric:

Ali Ebu Muhammed El Hallal(352-439 H):-Sika-(Tarihi Bagdad,cilt 8 sayfa 454)
Ali Bin Amr ibn Sehl Ebu Huseyn el Hairi(292-380 H)-sika-(Tarihi Bagdat cilt 13 sayfa 470)
Ali Bin Muhammed bin el- Huseyn Ebul Kasim el Nehai(v 324 H)-Ibn Kas gibide bilinir-Darakutninin ve Ibni Sahinin seyhidir-Sika-(Tarihi Bagdat cilt 13 sayfa 450)
Ismail Ibn Muhammed Ibn Ebu Kesir Ebu Yakup El Farisi(v.282)-Darakutniye gore saduk ve sikadir(Tarihi Bagdat cilt 7 sayfa 271-272)
Mekki Bin Ibrahim ibn Besir el Temimi(126-215 H)-Kutubi sittenin ravisidir.El Darakutni,Ibni Sad,El Icli,Mesleme,El Halil ve Ahmed Ibn Hanbel dedi ki,Sikadir(Tehzip el Tehzip,cilt 10 sayfa 293-295)

Categories: Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , ,

Ebu Hanife(ra) fazileti(3)

Şafii imamlar’ından Şeyhülislam İbn Hacer el Heytemi’nin İmam Azam hakkında ki yazdığı Fıkhın Sultanı adındaki eserden alıntılar:

Hikaye edilir ki bir gün Abdullah b.Mübarek hazretleri insanlara hadisleri aktardığı bir sırada, “Hadisi Bana Nu’man b. sabit rivayet etti”deyince “Kimi kastediyorsunuz?”denildi. “Evet, ilmin özü olan Ebu Hanife’yi kastediyorum”diye cevap verince orada bulunanlardan bazılarının hadisi yazmaktan geri durduklarını gördü. Biraz duraklama ve sessizlikten sonra dedi ki: “Ey insanlar, edebiniz az, alim imamların mertebesi konusunda cehaletiniz çok olup hala ilim sahiplerini farkedemiyorsunuz. Ebu Hanife hazretleri her ilimde kendisine uyulmaya herkesten çok hak sahibidir. O, öyle fakih bir alım ve öyle takva sahibi temiz bir imamdi ki kimsenin açıklayamadığı, anlayamadığı ilmi sırları açıklayıp anlatmıştır”. İşte edep konusundaki ihmalden dolayı bir ay süresince hadis aktarmayı terkedeceğine yemin etti.

Sufyan-ı Sevri demiştir ki : “Ebu hanife hazretlerinin yanından  geliyorum”diyen kimseye hitaben,”Dünya üzerinde bulunanların en fakihi olan zatın huzurundan geliyorsun demektir”dedi

Yine Sufyan-ı Sevri demiştir ki: “Ebu Hanife hazretlerine muhalefet etmek isteyen kimsenin, değer itibarıyla daha üste ve ilim yönünden daha bilgili olması gerekir ki böyle bir şahıs bu zamanlarda bulunmaz

Ebu Hanife’nin Kitâbu’r-Rehn’İ Sufyan hazretlerinin başı altında görülünce, “Siz bunu okurmusunuz?”diyenlere, “Evet, nedemek istiyorsunuz? Keşke Ebu Hanife hazretlerinin her kitabı elime geçse de okuyabilsem. Bizler insaf etmiyoruz. Yoksa o, ilmi zorukları halledip açıklama konusunda en yüksek dereceye ermiş ve basklarına meydan bırakmamıştır” Onun için Ebu Yusuf hazretleri, “Sufyan-ı Sevri İmam Azam’a benden daha çok uyardı”demiştir.

Categories: Ebu Hanife(r.a.), Mezhep imamımız Ebu Hanife(ra) | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

WordPress.com'da Blog Oluşturun.