Posts Tagged With: maturidi alimler

Eşarileri ehli sunnet kabul etmiyenler bi zahmet o alimlerden delil getirip kendileriyle celismesinler!!!

Eşari’leri ehli sunnetin degildir diyip,haberleri olmadan getirdikleri delillerin Esari olan alimler olduklarindan haberleri bile yok!! Mademki esari’ler ehli sunnet degil size gore,ozaman goruslerinizi savunurkende bundan sonra o alimleri kullanmayin bir zahmet !!!

Eşari’ler, ilimleri dünyayı bir uçtan bir uca doldurmuş olan Müslümanların hidayet imamlarıdır. İnsanlar onların ilim fazilet ve dindarlıklarına şahittirler. Onlar Mutezile’nin sapkınlıkları karşısında durmuş, Ehli -Sünnet’in en faziletli üstadlarıdırlar. Onlar hakkında Şeyhülislam İbni Teymiye, “Feteva”da Ebu Muhammed’den bir söz nakletmiştir: “Âlimler din ilimlerinin (ulumu’d-din) yardımcıları, Eşariler ise dinin asıllarının (usulu’d-din) yardımcılarıdır.” [Fetava” 12/4]

Onlar muhaddis, fakih ve müfessirlerden müteşekkil büyük imamlar topluluğudur. Ulemadan hiç kimsenin mustagni kalamadığı Buhari’nin meşhur “Fethu’l-Bari” şerhinin müellifi, Muhaddislerin tartışmasız imamı olan Şeyhulislam Ahmed bin Hacer Askalani Eşari mezhebindendir.
Ehli Sünnet ulemasının imamı, Sahihi Müslim’in şarihi ve birçok eserin müellifi İmam Nevevi de Eşari mezhebindendir.
“El-Cami li Ahkami’l-Kuran” tefsirinin sahibi İmam Kurtubi de Eşari mezhebindendir.
“Ez-Zevacir an İktirafi’l-Kebair” kitabının sahibi İbni Hacer el-Heytemi ile fıkıh ve hadis âlimi büyük imam Zekeriya el-Ensari de Eşari mezhebindendirler.
İmam Ebu Bekir Bakıllani, İmam Kastallani, İmam Nesefi, İmam Şerbini, “Bahru’l Muhit” tefsirinin sahibi Ebu Hayyan en-Nahvi, “Teshil fi Ulumi’t-Tenzil” kitabının sahibi İmam İbni Cüz’a… Bunların hepsi Eşari imamlarındandırlar.
Eğer ilimleri dünyayı doldurmuş fakih, müfessir ve muhaddis olan bu büyük Eşari imamlarının tamamını burada saymaya kalkacak olsak birçok cilt yazmaya ihtiyaç duyardık. Bizler, Peygamberlerin Efendisi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şeriatine hizmet eden bu büyük imamlara en güzel şekilde muamele edilmesi gerektiğini, ehli ilmin ancak faziletle anılması gerektiğini hatırlatırız.

Eğer onlar gerçekten dalalet üzereyseler, biz onlardan ilim alabilirizmiyiz ki? İbni Sirin: “İlim dindir. Öyleyse dininizi kimden aldığınıza iyi bakın” demiyor mu?

İmam Nevevi, Askalani, Kurtubi, Bakillani, Fahru’r-Razi, Heytemi, Zekeriya Ensari ve diğer büyük âlim ve eşsiz üstadlar, eğer Ehli Sünnet değillerse, söyler misiniz kim Ehli Sünnet o zaman???????

[Mefahim]

Hem dersiniz esariler ehli sunnet degildir,hemde bu imamlarin delillerini kullanirsiniz oylemi??? Abdulvehhab esari ve maturidileri ehli sunnet disina atmistir,ve bunun yolundan gidenlerde bunu kabul etmislerdir!! Mademki kabulsunuz,bundan sonrada hic bir esari olan imamdan(ehli sunnet disi) delil getirmeyin ve kendinizle celismeyin!!! esari ve maturidi olmiyan imam bulunda onlardan delil getirin,,artik parmakla sayilcak kadar anca bulursunuz heralde !!

Categories: Mezhebe bağlılık, Mezhep, Vehhabi Fitnesi, Vehhabilik(tarih-hadis-alimler) | Etiketler: , , , , ,

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.